Anestèsia per a les exploracions endoscòpiques:

 > Preparació per a l'Anestèsia
 > Indicacions Post-Anestesia
 > Informació General-Anes

Què és l'anestèsia per a la endoscòpia digestiva?

És un procediment que manté un estat d'inconsciència apropiat durant el temps que dura l'exploració, permetent que aquesta es realitzi sense dolor ni molèsties desagradables. Consisteix en l'administració d'un fàrmac (habitualment propofol) a través d'una cànula molt fina col·locada en una vena. És un tipus d'anestèsia superficial i de curta durada amb un índex de risc molt baix.

Qui la realitza?

Un metge especialista en anestèsia que està preparat en maniobres de reanimació i en el control de la funció dels pulmons, el cor i el sistema nerviós; així com en el control d'altres malalties associades que puguin interferir en el procés anestèsic i l'endoscòpia.

Com es realitza?

Prèviament el metge anestesista interrogarà el pacient sobre el seu estat general de salut per conèixer quines malalties pateix, quins medicaments està prenent, si té o no al·lèrgies i si ha sofert algun problema o alteració en anestèsies anteriors.

Durant la realització de l'endoscòpia vostè estarà monitoritzat és a dir se li controlarà l'estat de la seva respiració, oxigenació, el funcionament global del cor, la tensió arterial i la circulació. Aquest control es realitza mitjançant la supervisió constant del metge especialista en anestèsia ajudat d'un aparell que amida la pulsioximetria, l'electrocardiograma i la tensió arterial de manera contínua.

En cas de patir diabetis se li realitzarà un control de la glucèmia per assegurar que no sofrirà alteracions desapercebudes.

En cas de patir malalties especials se li controlarà segons els paràmetres mèdics recomanats en cada cas.

És important que vostè guardi dejuni tant de sòlids com de llet durant 6 hores i de líquids clars inclòs l'aigua, com a mínim 4 hores abans d'iniciar la prova.

És important que acudeixi amb tota la documentació mèdica de què disposi: (informes, anàlisis, resultats d'altres proves, etc).

És important que acudeixi amb els noms de tots els medicaments que està prenent o que hagi pres recentment.

Vostè dormirà plàcidament durant la prova i es despertarà en 5-10 minuts, sense ressaca ni cap altre efecte secundari associat a les anestèsies tradicionals.

No obstant això els seus reflexos no seran els mateixos, motiu pel qual no podrà conduir ni realitzar treballs perillosos durant les següents 24 hores.


Què passa finalitzada l'anestèsia?

Podrà tornar al seu domicili una vegada realitzada la prova però ha de fer-ho acompanyat d'una persona adulta responsable.

Una vegada en el seu domicili vostè podrà reiniciar la ingesta aproximadament una hora després de l'exploració començant per prendre mig got d'aigua.
Para visualizar correctamente los archivos, debe instalar Adobe Reader.
Parte de información utilizada pertenece a Saludalia.