Especialistes en endoscòpia digestiva.

Medical Cremades SL es una empresa dedicada a la realització d’exploracions complementàries por via endoscòpica per al diagnòstic de patologies de l’aparell digestiu.
L’objectiu de las exploracions és visualitzar si existeix alguna patologia de l’aparell digestiu, obtindre evidencies histològiques i tractar-la si és possible. Tot això basat en una política de qualitat assistencial amb la consegüent màxima satisfacció del client.

Professionals:
Metge coordinador.
                                                                                     Manuel Cremades Torradeflot
Metges especialistes en aparell digestiu
                                                                                     Marco Antonio Alvarez González
                                                                                     Josep Maria Dedeu Cuscó
                                                                                     Josep Llach Vila
                                                                                     Antonio Martínez Gómez
                                                                                     Miquel Sans Cuffí
                                                                                     Pau Sort  Jané
Metge coordinador en anestesiologia
                                                                                     Josep Masdeu Castellví
               
Metges especialistes en anestesiologia
                                                                                     Rosario Armand Ugon
                                                                                     Lourdes Blanco Alcalde
                                                                                     Gloria Buenaventura Sanclemente
                                                                                     Ester Fernandez San José
                                                                                     Roser Font Gabernet
                                                                                     César Gracia Fabre
                                                                                     Maria Rosa Herrero Carbó
                                                                                     Ana Larruy García
                                                                                     Miguel Moncho Rodríguez
                                                                                     Juan Angel Santos Carnés    

Volem donar les gràcies al Dr. Jordy C. Cox i al Dr. Heidi P. Cox per la traducció de la nostra pàgina web a l'anglès.
Para visualizar correctamente los archivos, debe instalar Adobe Reader.
Parte de información utilizada pertenece a Saludalia.