Especialistes en endoscòpia digestiva

Medical Cremades SL és una empresa dedicada a la realització d'exploracions complementàries per via endoscòpica per al diagnòstic de patologies de l'aparell digestiu.
L'objectiu de les exploracions és visualitzar si existeix alguna patologia de l'aparell digestiu, obtenir evidències histològiques i tractar-la si és possible. Tot això basat en una política d'alts estàndards de qualitat assistencial amb la consecució de la màxima satisfacció del client.
       

Gastroscòpia

L’ endoscòpia digestiva alta, gastroscòpia o panendoscòpia oral és un dels mètodes diagnòstics més utilitzats en l'estudi de pacients amb malalties abdominals. Consisteix en l'exploració detallada de l’orofaringe o gola, esòfag, estómac i duodè a través d'un tub anomenat endoscopi. El gran avantatge de l'exploració és la possibilitat de poder prendre mostres de les zones explorades o biòpsies, per completar l'estudi de cada pacient.   + llegir més

> Informació (PDF)
> Preparació (PDF)
> Diagnòstics freqüents (PDF)
Colonoscòpia/Polipectomia

L’ endoscòpia digestiva baixa o colonoscòpia s'ha convertit, en detriment de l'ènema opac (estudi radiològic del còlon amb contrast), en la prova més important en el diagnòstic i prevenció del càncer colo rectal. Consisteix en l'exploració detallada de tot l'intestí gros i fins i tot de la part d'intestí prim que s'uneix al còlon, l’íleum, a través d'un tub anomenat endoscopi. +llegir més

> Informació (PDF)
> Preparació Matí(PDF)
> Preparació Tarda(PDF)
> Diagnòstics freqüents (PDF)
Para visualizar correctamente los archivos, debe instalar Adobe Reader.
Parte de información utilizada pertenece a Saludalia.